M320 Logo Mobil Saha Satış

M320 Logo saha satış uygulaması sahada plasiyer elemanların ihtiyacı olan satış süreçlerini kusursuz olarak sağlar. plasiyerlerin sahada soğuk satış olarak adlandırılan sipariş toplama süreçlerini, dağıtım görevi olarak satış irsaliyelerini yada sahada sıcak satış yapılıyorsa faturalama işlemlerini kusursuz olarak tamamlayabilirler. m320 logo saha satış uygulaması satış süreçlerinden sonra müşteriye kesmeleri gereken fatura, irsaliye, sipariş formu yada tahsilat makbuzlarını yanlarında bulunan bluetooth araç yazıcılarından basabilir, süreci müşteride sonuçlandırabilirler.
Üretici: Zensoft
*

M320 Logo Saha Satış Uygulaması Satış Özellikleri

Mobil Satış İşlemleri

M320 Logo mobil saha satış uygulaması sahada firmanın ihtiyacı olan satış süreçlerini mobilden kusursuz sağlar. Saha satış siparişi, Satış irsaliyesi, Satış Faturası, Satış iade faturası ve satış iade irsaliyesi olmak üzere saha süreçlerini android, ios yada web ortamından sağlar.

Mobil Satınalma İşlemleri

M320 Logo mobil saha satış uygulaması sahada firmanın ihtiyacı olan satış süreçlerinin dışında firmanın kendi depo mal kabul yada satınalma sipariş yönetimini de sağlar. Satınalma moduna geçildiğinde satış işlemleri satınalma olarak değişir. İlgili firma satınalma siparişleri, satınalma irsaliyeleri, satınalma faturaları, satınalma iade fatura ve irsaliyelerini de android, ios yada web ortamından sağlayabilir.

Müşteriye Göre Fiyatlandırma

Logo yazılım müşteri fiyat kartlarından faydalanarak çalışan m320 seçtiğiniz müşteriye ait tanımlı anlaşma fiyatı varsa öncelikli olarak uygular. Tanımlı fiyat yok ise liste fiyatı üzerinden fiyat uygular.

Son Satınalmasına Göre Yeni Satış veya Son Satış Fiyat Bilgisi

M320 Logo mobil saha satış ile satış ile önceki zamanda satınalma yapan müşterilerin işlemlerinin hızlı şekilde sonuçlandırılması için kolaylıklar sağlar.

ilgili ürünün, ilgili müşteriye en son satış fiyat bilgisi en kolay işlemlerinden biridir. Bununla beraber, ilgili müşterinin son siparişi, ilgili müşterinin son satınalma yada irsaliyesi veya son siparişlerinde aldığı malzeme sayısı "X" değer olarak girildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak getirilir. Bu sayede saha elemanları müşterinin genel aldığı ürünlere daha basit şekilde erişebilir, az zamanla çok iş yapabilir.

İskonto uygulaması

Plasiyerlerler kendilerine verilen yetki doğrultusunda her ürün için üç farklı indirim oranı ile satış yapabilir. İndirim yapmaya yetkisi olmayan plasiyerler herhangi bir indirim oranı giremezler.

Satışta Fiyat Değiştirme

Plasiyerlerler kendilerine verilen yetki doğrultusunda her ürün için fiyat değişikliği yaparak satışı gerçekleştirebilir. Fiyat değiştirme yetkisi olmayan  plasiyerler herhangi bir fiyat değişikliği yapamazlar. İlgili müşterinin son satış fiyatlarına erişilebilir aynı fiyat üzerinden satış gerçekleştirilebilir. Saha da plasiyer görevi üstlenen yetkililer ilgili ürünler için son satınalma fiyatlarına da erişebilir. Son satınalma fiyatı üzerinden yeniden fiyatlandırabilirler.

M320 Mobil ile Satınalma Süreçlerinizi Yönetebilirsiniz!

M320 Logo Saha satış uygulaması ile satınalma süreçlerinizi de kusursuz yönetebilirsiniz. Satınalma personellerinin siparişlerini, Depo personellerinin mal kabul işlemlerini hatta satınalma faturalarını bile m320 ile kolay ve hızlı şekilde işleyebilirsiniz.

M320 Mobilde Tahsilatlarınızı Yönetebilirsiniz!

Sahada tahsilat yapan plasiyerlerin yetkileri doğrultusunda tahsilat yapmalarına olanak tanıyabilirsiniz.

Plasiyerler müşterilerinden aldıkları Nakit tahsilatları, Kredi kartı tahsilatlarını yada Çek ve Senetleri M320 ile hızlı şekilde işleyebilirler.

Plasiyer tahsilatları muhasebe yapısında kendi kasalarını etkilediğinden, kontrol açısından herhangi bir karışmaya yol açmaz.

Plasiyerler merkeze dönmeden işlemler online işlendiğinden anlık olarak plasiyerlerde toplanan tahsilatlar merkezden izlenebilir.

M320 Mobil de Ödemelerinizi Yönetebilirsiniz!

M320 saha yönetiminde yöneticilerin yaptıkları nakit ödemeleri ve firma kredi kartı fişlerini anlık olarak sahadan işlemelerini sağlar. Bu sayede hesaplar anlık olarak net görülebilir. İşlemler birikmeden tamamlanır ve iş süreçleri kolaylaşır.

Cari Hesap Extreleri

M320 Logo Saha satış uygulaması ile sahada çalışan plasiyerler, kendilerine bağlı müşterilerin cari hesap extrelerine ulaşabilir. Extrede yer alan faturaların içeriğinde yer alan ürünleri miktarları ve fiyat bilgilerini görebilirler. Bu durumda merkez ile herhangi bir iletişim kurmaya gerek kalmadan süreci sonlandırabilirler.

Hesap Özeti

Plasiyerler müşterilerinin aylık satış ve tahsilat analizini hesap özeti üzerinde kolayca yapabilir. İlgili aydan devreden bakiyeyi, müşterinin diğer aylara göre alımının artış yada düşüş gösterdiğini izleyebilirler.

Kapanmayan Müşteri Faturaları

Satış elemanları satış yaptıkları müşterilerin henüz ödenmeyen faturaları inceleyebilirler. Bu sayede ödenmeyen faturanın üzerinden kaç gün geçtiği, ne kadarlık kısmının ödenmediği gibi bilgiler analiz edilebilir.

Gün Sonu Raporu

M320 Logo saha satış gün sonu raporu sayesinde ilgili günün sonunda ne kadarlık sipariş, fatura, irsaliye kesildiğini, çek, senet, kredi kartı ve ne kadarlık nakit tahsilatın yapıldığını görebilir ilgili işlemlerin detaylarını inceleyebilirler.

Stok Durum Raporları

M320 Logo saha satış sistemi sayesinde plasiyerler satışa açık olan ürünlerin kendi araç depolarında kalan miktarları görebildikleri gibi merkez depo yada diğer araçta bulunan stoklara da yetkileri doğrultusunda erişebilirler. Bu sayede kendi deposunda olmayan ama merkezde bulunan diğer ürünlerinde satışını yapabilirler. Plasiyerlerin diğer depo stoklarını görmesi istenmiyorsa yetki kapsamında diğer depolar ve araçların stoklarının görünmesi engellenebilir.

Depo Durum Raporları

M320 Logo saha satış uygulaması sayesinde plasiyerlerin zimmetinde olan araçta yer alan malzemelerin kontrolü yapılabilir. Araç indirme ve Araç yükleme işlemleri kusursuz sağlanabilir.

Cari Hareket Raporları

M320 Logo saha satış sistemi sayesinde yöneticiler mobil cihazları ile anlık cari hareket kayıtlarını izleyebilirler. Merkeze aktarılan her cari hesap hareketi mobil cihazdan anlık olarak raporlanabilir. Bu sayede yöneticiler merkez muhasebe de olmasalar bile günlük iş akışı ile ilgili her detaya ulaşabilirler.

Stok Hareket Raporları

M320 Logo saha satış sistemi sayesinde yöneticiler mobil cihazları ile anlık olarak Logo sisteminde oluşan irsaliye yada faturaların hareket detaylarına ulaşabilirler. Bu sayede yöneticiler işletmede olmazsa bile tüm stok hareketlerini anında izleyebilirler.

Çek ve Senet Raporları

M320 Logo saha satış sistemi sayesinde yöneticiler mobil cihazları ile anlık olarak sistemde kayıtlı olan çek ve senet kartlarına ulaşabilir. Bu erişim sayesinde günü gelen tahsilat yapılacak çek ve senetleri zamanında takip edebilecekleri gibi, kendi çek ve senetlerinin de günü geçmeden ödeme hazırlığı yapabilir ve finansal felaketlerden kurtulabilirler

SysLOG Raporlar

Logo kullanıcı izleme ile ilgili hareketler anlık olarak mobil cihazdan izlenebilir. hareket ekleme, düzeltme yada silme gibi fonksiyonlar anlık olarak izlenir. Bu sayede kullanıcı hataları ile firma zarara uğramaz, art niyetli personel hareketleri kayıt altında tutulur.

Vade Raporu

M320 Logo saha satış uygulaması ile müşterilerin satınalma işlemlerinden kaynaklanan borç yada alacaklarının ortalama vadesi, toplam bakiyenin günü geçen yada henüz günü gelmeyen tutarları anlık olarak izlenebilir.

Grafiksel Analizler

Grafiksel analizler ile satış elemanlarının borç alacak toplamları, toplam işlem sayıları gibi raporlar grafiksel olarak izlenir.

Mobil aygıtınız ile işletmenizde satılan ürünlerin kârlılığını izleyin!

Yönetim raporlarında yer alan stok hareket raporunda, satışı yapılan üründen kaynaklı kazançları anlık olarak izleyebilirsiniz. Satışı yapılan ürünün son satınalma fiyatı baza alınarak yapılan kârlılık hesaplamasında düşük kazanç, zarar yada yüksek kar gibi durumları izleyebilir anlık olarak müdahale edebilirsiniz. Girilen zaman aralığındaki toplam karlılığı özet alanından inceleyebilirsiniz.

Siparişi Onaylamadan Kazancınızı Ölçün, Red ederek Sevki önleyin!

Sipariş onaylama özelliği ile plasiyerlerin giriş yaptıkları siparişler sisteme kaydolduktan sonra, grup şefleri yada yöneticiler sipariş onaylama modülünden, ilgili siparişin karlılığını izleyebilir, isterlerse sevk emri verebilirleri. Ya da riskli olan müşteri yada zarar unsuru olan bir fiyat olması durumunda siparişi red ederek firmanın zarara uğramasını engelleyebilirler.

M320 Logo Saha Satış Kullanıcı Yetkilendirme!

Plasiyerlerin yetkileri kullanıcı bazında tanımlanabilir. Bu sayede plasiyerin kullanılmasına izin verilmeyen modüle erişim engellenir.

Modüller bazında yetki verilmesi durumunda plasiyerlerin kullanmasını istemediği modüller Mobil cihaz görünmeyerek kullanım engellenmiş olur.

Modüllere ek yetki verilerek modül alt işlemlerinin kullanımı engellenebilir.

Örnek bazı yetkiler

Satış elemanlarının saha müşteri eklemesinin engellenmesi

satış elemanlarının sadece soğuk satış görevi olan siparişi göndermesi irsaliye yada fatura kesememesi,

Satış elemanlarının sadece kendisine bağlı olan müşterilere satış yapması başka bir plasiyere bağlı olan müşteri bilgilerine erişememesi

Satış elemanlarının sadece kendi depo stoklarını görmesi gibi.

Rota Planlama

M320 Logo saha satış sisteminde start veya go3 bile olsa rota planlaması yapılabilir. Rota planlaması plasiyer bazında yapılır. Bir gün için gidilecek rota planlaması yapılabildiği gibi yoğun müşterilere birkaç kez gidilmesi gibi gelişmiş bir yapıyıda içinde barındırır.

Rota planlaması M320 sistem işletmeninden yapılır.

Plasiyer bazında rota

Plasiyer mobil cihazında haftalık rotamı getir dediğinde, ilgili plasiyerin planlama dahilinde rotası belirlenir. Bu sayede gidilmesi gereken müşteri unutulmaz. Plasiyer değişikliklerinde herhangi bir kayıp yaşanmaz, süreçte sıkıntıya girilmez.

Hatırlatma Fonksiyonları 

M320 Logo saha  satış uygulaması içerisinde plasiyerlerin ileri tarihli bilgi notları girmesini sağlayan bir eklenti mevcuttur. Bu sayede tahsilat için gün veren bir müşterinin tahsilatı atlanmadığı gibi, Söz verilen teslimat tarihinde de teslimat yapılır. Hatırlatma servisi işinizi çok kolaylaştıracak.

Online Çalışma Modu

M320 Logo saha satış uygulaması online çalışma modunu destekler. İnternet bağlantınızın olduğu her yerde sistemi kusursuz kullanabilirsiniz.

Offline Çalışma Modu

M320 Logo saha satış uygulaması anlık internet bağlantısının bulunmadığı durumlarda çevrimdışı çalışmanıza olanak tanır. Sistem yerel veri tabanındaki veriler üzerinden hesaplamalarını yapar ve yerel veritabanına kaydeder. Çevrimiçi olduğunuzda yerel bütün verileri otomatik olarak merkez sunucuya iletir.

Otomatik Senkronizasyon

M320 Logo saha satış sistemi çift taraflı otomatik senkronize ile çalışır. Yani merkezde yeni açılan bir stok, cari gibi bilgi size 20sn gibi bir zamanda ulaşır. Plasiyerin işlemleri de aynı şekilde kaydedildikten sonra 20sn gibi bir zamanda merkez sunucuya ulaştırılır. Merkezde yapılan fiyat değişimleri gibi işlemlerde otomatik senkronize yapısı sayesinde anlık olarak plasiyerlere ulaştırılır.

Bu ürünü alan müşteriler aynı zamanda bu ürünleri satın aldılar